Hemsida

Meddelande till Axel Linders Stiftelse

 
 
 
 

Prisbasbelopp för 2024:  57 300 kr

Bidrag till enskilda ges endast om årsinkomsten understiger fyra basbelopp och förmögenheten understiger ett basbelopp.


Vem var Axel Linder ?

Affärsmannen Axel Linder föddes i Alingsås 1877, och dog i Skene 1962.

Hans affärsverksamhet omfattade järnhandel, i huvudsak förlagd till Skene, där han också bodde.

Axel Linder hade inga bröstarvingar, och bildade 1952 Axel Linders stiftelse.

Hans testamente tillförde stiftelsen betydande belopp efter hans död.


Tillsyn

Stiftelsens verksamhet står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland, som årligen granskar verksamheten.

Stiftelsens ändamål

 

Stiftelsen delar årligen ut merparten av sitt förvaltningsresultat till olika kategorier av sökande.

 

  • Barns vård och uppfostran. Bidrag till barnfamiljer, och till verksamheter som bedriver sådant arbete.
  • Utbildning eller undervisning. Ges i form av stipendier.
  • Hjälpverksamhet. Bidrag till behövande enskilda personer.

                   (I första hand personer bosatta i f.d. Älvsborgs län)

 

  • Medicinsk forskning. Till forskare och forskningsinstitutioner.

 

Ansökan lämnas eller skickas, senast 1 oktober, till:

Axel Linders Stiftelse
c/o Margareta Mökander

Markgatan 39

441 51 Alingsås                                    telefonnr:  0763265533